E-Dönüşüm Ortağınız | E-fatura | E-Arşiv | E-defter | E-İrsaliye

Türkiye’nin Lider Özel Entegratörü Uyumsoft, 22 yıllık tecrübesi ile
ülkemizin büyük markalarına e-Uyum servisleriyle değer katıyor.

e-Uyum
uygulamalarında 10.000+ müşterisine, 70+ teknik destek ekibi ile 7/24 hizmet
kapasitesiyle fark yaratıyor. 250+ yazılım ve uygulama ile entegrasyonu sayesinde
işletmenize güçlü ve uyumlu çözümler sunuyor.

ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 10002, ISO 20000

SertifTikaları ile güvenilirlik garantisi veriyor.

E-Arşiv Nedir ve Ne işe Yarar?

E-Arşiv Uygulaması; kâğıt ortamında fatura düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan bir uygulamadır. E-Arşiv tebliği kapsamında vergi mükellefleri, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı, elektronik ortamda veya kağıt ortamında karşı tarafa iletir, ikinci nüshasını ise elektronik ortamda muhafaza ederler.
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar. Zorunluluğu bulunmayan Vergi Mükellefleri ise e-arşiv uygulamasına gönüllü olarak geçebilirler.

Üstelik arşivleme ve fatura basma gibi işlemlerle uğraşmadan hem operasyonel yüklerini azaltır hem de kağıt israfını engellerler.

E- Arşiv için Herhangi bir Ücret Ödemem Gerekir mi?

E-Arşiv sistemi ile faturalarınızı dijital olarak almak herhangi bir yatırım maaliyeti gerektirmez.

 

E-Arşiv İçin Ayrı bir Entegratör Ağı gerekir mi?

Hayır, bir entegratör ağına gerek yoktur.

 

Faturaların ibrazında dijital fatura kullanılabilir mi?

E-Arşiv sistemini ile faturalarını alan vergi mükelelfleri, faturaların ibrazını dijital olarak yapabilirler.

 

E-Fatura ve E-Arşiv Arasındaki Farklar Nelerdir?

E-Arşiv, E-fatura uygulaması dışındaki tüm vergi mükelleflerine ve vergi mükellefi olmayan gerçek ve tüzel kişilere e-arşiv fatura düzenlenebilir.
GİB’e yalnızca e-arşiv kapsamında oluşturulan faturaların raporlaması yapılır, fatura gönderim sürecine GİB dahil değildir.

E-Fatura:

 • E-Fatura sadece E-Fatura mükellefleri kurumlar arasındaki kağıt fatura akışının elektronik ortama taşınmasıdır.
 • GİB e-Fatura sürecinde merkezi birimdir.
 • GİB portalı üzerinden, GİB’e entegre olmuş firma altyapısı üzerinden veya özel entegratör aracılığı ile kullanılabilir.

Neden E-Arşiv Fatura?

 • Kağıt fatura basma ve gönderme maliyetini ortadan kaldırır.
 • Odalar dolusu klasörlenmiş fatura arşivleri tarih olur.
 • Muhasebe süreçlerinde hız artar, zamandan tasarruf sağlanır.
 • Otomasyona geçen elektronik sistemler ile hata oranı azalır.
 • Her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesi engellenir.
e-Defter Nedir?

e-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir. Kayıtlar standart bir xml formatında hazırlanır. Bu uygulamayla birlikte daha hızlı ve düzenli bir denetim amaçlanmıştır. e-Defter formatını kullanan firmalar kağıt ortamında defter tutamazlar. İşletmeler e-defter kullanmaya başladıkları tarihten itibaren fiziksel defterleri için kapanış tasdiki yaptırmalıdır.

e-Defter ile İş Akışı Nasıl Gerçekleştirilir?
 • Yevmiye defter boyutunun sınırı aşıp aşmamasına bakılır ve defter imzalanır,
 • Defterin şema ve şematron kontrolü yapılır,
 • Yevmiye defterinin beratı oluşturularak imzalanır,
 • Defterin beratı şema ve şematron kontrolü yapılır,
 • Berat sıkıştırılır.
 • Hatası bulunmayan dosyalar GİB’in web sitesine yüklenir.

e-Defter ibrazı ayda bir mali müşavir, muhasebeci ya da firma sahibi tarafından yapılır. O aya ilişkin berat verilinceye kadar (3 ay içinde) düzeltme yapılabilir, sonraki dönemlerde de ters kayıt atılarak iptal edilip doğrusu atılabilir. Zaman damgası kullanılarak özel bir kodla defter beratı oluşturulur ve oluşturulan bu berat devlete iletilir. Maliye denetime geldiğinde daha önceden verilen berat ile muhasebeden o an alacakları beratları karşılaştırırlar, eğer beratlar aynı ise geçmişe herhangi bir kayıt ya da düzeltme atılmamış anlamına gelir.

e-Defter Geçiş Zorunluluğu

Vergi usül kanununa göre 10 milyon üzeri cirosu olan firmaların zorunlu olarak e-defter uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir. Bununla birlikte e-defter sistemine gönüllü geçiş de mümkündür. e-Deftere gönüllü geçiş yapmak isteyen bir firmanın elektronik fatura kullanıcısı olmasına gerek yoktur. Zorunlu geçiş yapması gereken firmalar sene başında, gönüllü geçiş yapanlarsa dönem içerisinde e-defter uygulamasına geçiş yapılabilir. Şahıs firmaları ve tüzel firmalar e-defter kullanıcısı olabilirler.

e-Defterin Avantajları Nelerdir?
 • e-Defter uygulamasıyla birlikte dosyalarınızı güvenli bir ortamda saklamış olursunuz.
 • Sayfa adedine göre kağıt bastırmanız ve de notere onaylatmanız gerekmez.
 • Mürekkep masrafınız ortadan kalkar.
 • Defterler için yazıcıdan çıktı almanıza gerek kalmaz.
 • Arşiv maliyeti ortadan kalkar, zaman ayırmanıza gerek kalmaz.
 • Doğayı korumuş olursunuz.

Özet olarak e-defter gibi hızlı ve düzenli bir sisteme geçiş yaparak baskı, arşivleme ve kağıtla ilgili operasyonel süreçlerden kurtulur, para ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

E-dönüşüm’de
Zorunlu geçiş süreci başladı !

``Uyumsoft Trakya Bölge Sorumlusu``

e-Uyum Uygulamaları Entegrasyon ve Saklama Hizmetleri Sağlayıcısı İş Ortağınız

e-Fatura | e-Arşiv | e-Defter | E-İrsaliye | e-Serbest Meslek Makbuzu | e-Müstahsil Makbuzu | e-Mutabakat | e-Bilet

Elektronik Fatura ve E-defter Kullanımında Yeni Düzenleme!

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı), yayınladığı tebliğ ile elektronik belge ve e-defter sistemlerinin geniş kitleye hitap etmesi amacıyla 454 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapacağını dile getirmişti. Ekim ayında yayına giren tebliğ ile mükellef sayısının arttırılması ve mükelleflerin kağıt belge düzenlemekten dolayı olağan maliyetlerinde tasarruf edilecek.

Geçiş için ciro sınırı düşürüldü!

Vergi Usul Kanunu Taslak Tebliği’nde yer alan açıklamaları sizler için kısaca özetledik.

 • 2018 yılında ya da sonrasında gelen hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üstü olan mükellefler için e-defter ve elektronik fatura sistemlerine geçiş zorunluluğu geldi.
 • 5 Milyon TL ciro şartını 2018 veya 2019 yılında sağlamış olan mükelleflerin 1 Ocak 2020 tarihinde, 2020 ya da sonrasında gelen dönemde sağlayanların ise ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başından itibaren,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK‘dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • İhracat faturaları ile yolcu beraberi eşya ihracı faturaların e-fatura olarak düzenlenmesine ek olarak bavul ticareti kapsamında kağıt üzerinde hazırlanan Özel Faturalar da artık elektronik fatura olarak düzenlenecektir.
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 1/1/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Serbest Meslek Makbuzu nedir?

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda düzenlenen, hizmet alanın talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilen, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GİB’e elektronik ortamda raporlanan elektronik belge ve raporudur.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına geçen meslek erbapları

 • Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
 • GİB Portalı aracılığıyla,
 • Özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla

3 yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

e-Fatura Mükellefi misiniz?

2017 yılı ve takip eden dönemlerde brüt olarak satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan tüm kurum ve kuruluşlar 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu kapsamında e-Fatura mükellefidir.

19.10.2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve Vergi Usul Kanunu VUK 509 Tebliğe göre 2017 yılı ve takip eden dönemlerde brüt olarak satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan tüm kurum ve kuruluşlar e-Fatura mükellefidir. 

Geçiş süreleri ve kapsama giren mükellefler hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Yayınlanan Tebliğler
–– Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)
e-Fatura
NE ZAMAN NASIL KİMLERİ KAPSIYOR
01/07/2020 zorunlu Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri
01/07/2020 zorunlu EPDK Lisanslı Şirketler (bayiler dahil) – ÖTV I
01/07/2020 zorunlu Motorlu Taşıtlar (imal, ithal, bayiler) – ÖTV III
01/07/2020 zorunlu İnternet Aracılığı İle satış kiralama işlerine internet siteleri yoluyla aracılık edenler
01/07/2020 zorunlu internet reklamları yayınlayan internet reklam hizmet aracıları
01/01/2020 zorunlu Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze – Meyve Ticareti Yapanlar
01/07/2020 zorunlu Bavul Ticareti Yapan Firmalar
bilinmiyor özel grup Kamu Kurum ve Kuruluşlar
bilinmiyor özel grup GİB’in belirleyeceği Özel Gruplar

Hizmet Verdiğimiz Bölgeler

Tekirdağ

Tüm İlçeleri

Kırklareli

Tüm İlçeleri

Edirne

Tüm İlçeleri

Silivri

Bölgesi

Çatalca

Bölgesi

Selimpaşa

Bölgesi

Formu Doldurun Sizi Arayalım

  Yada Bizi Arayın