Aydınlatma Metni (TR)

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, Ubden Teknoloji Anonim Şirketi ("Şirket"), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgilendirme amaçlıdır.

1. Veri Sorumlusu

Ubden Teknoloji Anonim Şirketi olarak, müşteri memnuniyetini sağlamak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, pazarlama faaliyetlerini yürütmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişisel veriler işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerimizin sunulması ve geliştirilmesi
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması
 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak ve belirtilen amaçlar doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuk danışmanlarımıza ve resmi mercilere aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, müşteri talepleri doğrultusunda, web sitesi formları aracılığıyla veya satış sözleşmeleri ile toplanmaktadır. Bu veriler, sözleşmenin ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerin korunması gibi hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak sizlere aşağıdaki hakları tanımaktayız:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilere erişim
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi
 • Kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi
 • İşleme konu kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi

6. İletişim Bilgileri

Kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi veya sorularınızı iletmek için bizimle 0850 305 09 19 numaralı telefondan iletişime geçebilir veya legal@ubden.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.


Privacy Notice (EN)

Disclosure Statement Regarding the Processing of Personal Data

This Disclosure Statement aims to inform you about the processing of personal data by Ubden Technology Inc. ("Company") in accordance with the Turkish Personal Data Protection Law No. 6698 ("KVKK") and related legislation.

1. Data Controller

As Ubden Technology Inc., we process personal data to ensure customer satisfaction, improve our products and services, conduct marketing activities, and fulfill legal obligations.

2. Purpose of Processing Personal Data

Your personal data is processed for the following purposes:

 • Provision and improvement of our products and services
 • Ensuring customer satisfaction
 • Conducting marketing and promotional activities
 • Fulfillment of legal obligations

3. Recipients of Personal Data and Purpose of Transfer

Your personal data may be transferred to our business partners, suppliers, legal consultants, and public authorities in compliance with legal regulations and for the purposes specified.

4. Method of Collecting Personal Data and Legal Basis

Your personal data is collected through customer requests, website forms, or sales contracts. These data are processed based on legal grounds such as contract performance, fulfillment of legal obligations, and protection of legitimate interests.

5. Rights of Data Subject

Under the KVKK, as data subjects, you have the following rights:

 • To learn whether personal data is being processed
 • To access personal data
 • To request the correction of personal data
 • To request the deletion or destruction of personal data
 • To be informed of third parties to whom personal data is disclosed
 • In case personal data is processed incompletely or incorrectly, to have it corrected

6. Contact Information

To convey your requests or questions regarding your personal data, you can contact us at 0850 305 09 19 or send an e-mail to legal@ubden.com.